เรื่องสารละลาย (ม.1)

ห้องเรียน  DLIT  ANC   ม.1  วิทยาศาสตร์ 


วิชา วิทยาศาสต์ (เคมี)
เรื่อง สารละลาย
ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยนางสุพัตรา เผือกสูงเนิน
ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ 

บันทึกการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์


ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป


1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

If the ball lands in a number or 카지노 shade where you positioned a wager prior to the spin, you win. Heads-Up Hold’Em is a Texas Hold’Em variant designed for all desk game pits. Players recognize the standard Texas Hold’Em betting patterns together with unique enhancements that supply further benefits. If the supplier does not qualify, he returns every player's ante and all different bets obtain action. Hands that include extra flush playing cards than the supplier automatically win. For example, a player’s 4-card flush will beat a dealer’s 3-card flush.

แสดงความคิดเห็น


ช่องถ่ายทอดสดโรงเรียนอำนาจเจริญ Copyright © 2015 Designed by Way2themes . Back to Top ↑ contact us :: โรงเรียนอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960 และเบอร์โทรโดยตรงห้อง SERVER : 045-451-667 Email :: admin@anc.ac.th