การไม่เท่ากันและการแก้สมการ (ม.4)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.4       เรื่อง การไม่เท่ากันและการแก้สมการ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยครูเกรียงศักดิ์ ขจัดมนทิน
ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ 

บันทึกการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น


ช่องถ่ายทอดสดโรงเรียนอำนาจเจริญ Copyright © 2015 Designed by Way2themes . Back to Top ↑ contact us :: โรงเรียนอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960 และเบอร์โทรโดยตรงห้อง SERVER : 045-451-667 Email :: admin@anc.ac.th