เรื่องการหาค่าของมุม (ม. 5)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.5   
วิชา คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การหาค่าของมุม
ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย ครูชินวัฒร นามแสน
โรงเรียน อำนาจเจริญ 

บันทึกการสอน ปีการศึกษา 2558 
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์


1 ความคิดเห็น:

ftk3b6mu9q กล่าวว่า...

It is then open to some other player to continue the bank, beginning with the same amount and dealing from the remainder of the pack utilized by their predecessor. The outgoing banker takes the place beforehand occupied by their successor. If the player's hand exceeds the banker's hand when they're compared, every wagering 카지노사이트 player receives back their wager and a matching amount from the bank, and the position of banker passes to the subsequent player so as. If the banker's hand exceeds the player's hand, all wagers are forfeit and positioned into the bank, and the banker position does not change.

แสดงความคิดเห็น


ช่องถ่ายทอดสดโรงเรียนอำนาจเจริญ Copyright © 2015 Designed by Way2themes . Back to Top ↑ contact us :: โรงเรียนอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960 และเบอร์โทรโดยตรงห้อง SERVER : 045-451-667 Email :: admin@anc.ac.th